قیمت گذاری و واگذاری اراضی

16 مرداد

فراخوان واگذاری زمین

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعداد محدودی زمین به شرح ذیل و کروکی های پیوست را براساس ضوابط سازمان به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خبر
10 خرداد

جدول قیمت پایه اراضی شهر قشم شش ماهه اول سال 1400

جدول قیمت پایه اراضی شهر قشم شش ماهه اول سال 1400

ادامه خبر
16 آبان

گزارش فروش اراضي سازمان منطقه آزاد قشم در 6 ماه نخست سال 1399

ليست گزارش فروش اراضي سازمان منطقه آزاد قشم در 6 ماه نخست سال 1399

ادامه خبر
12 تير

گزارش فروش اراضي سازمان منطقه آزاد قشم در سال 1398

ليست گزارش فروش اراضي سازمان منطقه آزاد قشم در سال 1398

ادامه خبر
25 خرداد

قیمت گذاری اراضی شش ماهه اول سال 1399

دریافت اطلاعات قیمت گذاری اراضی شش ماهه اول سال 99

ادامه خبر
25 آبان

جدول قیمت گذاری اراضی شش ماهه دوم سال 1398

دریافت اطلاعات قیمت گذاری اراضی شش ماهه دوم سال 1398

ادامه خبر
1 - 12 of 24

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد