مناقصات و مزایدات

7 شهريور

طراحی، ساخت و اجرای یک دستگاه پل عابر پیاده در قشم (آگهی تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي ) 8- 1401 نوبت اول

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد طراحی، ساخت و اجرای یک دستگاه پل عابر پیاده در قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد شرایط و با سابقه با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
6 شهريور

فروش چهارواحد ویلایی - آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 13– 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش چهارواحد ویلایی متعلق به خود به شرح جدول ذیل را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ادامه خبر
5 مرداد

تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش قدرت پست برق برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلاک فرودگاه بین المللی جزیره قشم( آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي ) 10- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش قدرت پست برق برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلاک فرودگاه بین المللی جزیره قشم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ( فعال در حوزه مدیریت برق قشم ) با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
5 مرداد

تکمیل اجرای ساختمان بیمارستان خلیج فارس قشم (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ) 9- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تکمیل اجرای ساختمان بیمارستان خلیج فارس قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
4 مرداد

طراحی، ساخت و اجرای یک دستگاه پل عابر پیاده در قشم (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ) 8- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد طراحی، ساخت و اجرای یک دستگاه پل عابر پیاده در قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد شرایط و با سابقه با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
4 مرداد

اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ) 7- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار صاحب صلاحیت در رشته ساختمان و ابنیه و رشته تاسیسات و تجهیزات توامان، با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
12 تير

آگهی مناقصه عمومي تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر و ساختمان (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي- نوبت دوم) 4- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر و ساختمان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
5 تير

آگهی مناقصه عمومي تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر و ساختمان (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي- نوبت اول ) 4- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر و ساختمان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
3 بهمن

آگهي مزايده عمومي بيلبوردهاي تبليغاتي منطقه آزاد قشم

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجاره تعداد 153 بیلبورد تبلیغاات متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت سه سال با 20 % افزايش براي هر سال نسبت به سال قبل از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اجاره دهد. براي اطلاعات بيشتر، فايل پيوست را دانلود كنيد.

ادامه خبر
5 تير

آگهي تجدید مزايده عمومي شماره 1– 1400

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجاره تعداد 155 بیلبورد تبلیغاتی متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت سه سال با 20 % افزايش براي هر سال نسبت به سال قبل از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اجاره دهد .

ادامه خبر
1 - 10 of 11

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد