مناقصات و مزایدات

3 بهمن

آگهي مزايده عمومي بيلبوردهاي تبليغاتي منطقه آزاد قشم

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجاره تعداد 153 بیلبورد تبلیغاات متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت سه سال با 20 % افزايش براي هر سال نسبت به سال قبل از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اجاره دهد. براي اطلاعات بيشتر، فايل پيوست را دانلود كنيد.

ادامه خبر
5 تير

آگهي تجدید مزايده عمومي شماره 1– 1400

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجاره تعداد 155 بیلبورد تبلیغاتی متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت سه سال با 20 % افزايش براي هر سال نسبت به سال قبل از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اجاره دهد .

ادامه خبر
6 خرداد

آگهي مزايده عمومي شماره 1– 1400 (نوبت دوم)

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجاره تعداد 155 بیلبورد تبلیغاتی متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت سه سال با 20 % افزايش براي هر سال نسبت به سال قبل از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اجاره دهد.

ادامه خبر

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد